توضیح مخابرات استان تهران درباره کندی سرعت اینترنت
خلیلی خبر داد:
توضیح مخابرات استان تهران درباره کندی سرعت اینترنت
معاون فنی و مهندسی شرکت مخابرات استان تهران گفت: به منظور استفاده تمام مشترکان از اینترنت پر سرعت مخابرات و کاهش کندی سرعت اینترنت محدودیت‌هایی برای اینترنت نامحدود مخابرات گذاشته می‌شود.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، رضا خلیلی معاون فنی و مهندسی شرکت مخابرات استان تهران در گفت‌وگویی، با اشاره به کیفیت اینترنت پر سرعت مخابرات (ADSL)اظهار کرد: عمده مشکل در بحث ADSL پهنای باند کلی است که از زیر ساخت گرفته می‌شود و در صورت تامین به موقع، مشکل خاصی دیده نمی‌شود اما برخی قطعی‌ها در صورت بروز، تنها حدود ۳هزار مشترک را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور کلی اینترنت پر سرعت مخابرات مشکل خاصی از لحاظ کیفیت ندارد.

وی با اشاره به کندی سرعت اینترنت مخابرات افزود: با توجه به اینکه ارائه اینترنت نامحدود به مشترکان یکی از ویژگی‌های خاص اینترنت مخابرات نبست به دیگر شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت است و با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۰درصد مشترکان اینترنت مخابرات نامحدود هستند، متاسفانه درصدی از آن‌ها استفاده کافی از اینترنت نمی‌کنند و موجب کندی سرعت اینترنت می شود که در همین راستا حوزه تجاری مخابرات تهران برنامه‌ای برای تعدیل استفاده نامحدود اینترنت در دست اقدام دارد.

خلیلی تصریح کرد: به منظور افزایش سرعت اینترنت مخابرات محدودیت‌هایی برای اینترنت نامحدود مخابرات گذاشته می‌شود تا ۹۰درصد مشترکان بتوانند از این سرویس استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود بالای ۷۰هزار مشترک ADSL در کشور عنوان کرد:‌ متاسفانه بالای ۸۰درصد مشترکان نامحدود هستند و در صورتی که تنها ۲۰درصد از آن‌ها دائم دانلود نامحدود داشته باشند این فضا برای بقیه محدود می‌شود.

معاون فنی و مهندسی شرکت مخابرات تهران در پایان با اشاره به اینکه اینترنت نامحدود مخابرات حذف نخواهد شد، گفت: اینترنت نامحدود مخابرات حذف نمی‌شود اما محدودیت‌های گذاشته خواهد شد چرا که این تعداد مشترکین همه باید به شکل مناسب از شبکه اینترنت مخابرات استفاده کنند.