نظرسنجی
نظرسنجی

به دنبال درخواست تعدادی از نابینایان و کم بینایان نظرسنجی زیر طرح شده که از عزیزان شرکت کننده در آن مستدعی است بدور از هرگونه حب و بغضی، انصاف را در پاسخگویی جهت اخذ تصمیمات صائب مسوولان ذی ربط در این خصوص رعایت نمایند.

در کل عملکرد مدیریت 23 ساله حاکم بر انجمن نابینایان ایران را چگونه می دانید؟

الف: عالی

ب: خیلی خوب

پ: خوب

ت: ضعیف

ج: بسیار ضعیف

لطفا برای ثبت نظر خود به قسمت نظرسنجی بروید.