قطع اعضای بدن کودکان توسط سعودی ها
قطع اعضای بدن کودکان توسط سعودی ها
رژیم آل سعود منطقه قحزه در استان صعده یمن را به وسیله بمب های خوشه ای بمباران کرد در این حمله پنج کودک یمنی به علت انفجار بمب های خوشه ای، اعضای بدن خود را از دست دادند.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم؛ پنج کودک یمنی به علت انفجار بمب های خوشه ای، اعضای بدن خود را از دست دادند.رژیم آل سعود منطقه قحزه در استان صعده یمن را به وسیله بمب های خوشه ای بمباران کرد.


استفاده از بمب های خوشه ای در جنگ، طبق مقررات بین المللی ممنوع است؛ زیرا هدف گیری آن ها کور می باشد. زمانی که بمب به محل اصابت می کند، ترکش های آن در محیط اطراف پخش می شود. بیش ترین بار تخریبی بمب های خوشه ای نیز در همین ترکش ها می باشد. در نتیجه این بمب فاقد هدف گیری دقیق بوده و به همین علت در زمره تسلیحات ممنوعه محسوب شده و استفاده از آن، مصداق «جنایت جنگی» می باشد.
لازم به ذکر است که رژیم آل سعود، بمب های خوشه ای را از انگلستان خریده و به صورت انبوه در یمن استفاده می کند.