۴۰ درصد مناطق کشور زیر ۵ هزار دانش‌آموز دارند
۴۰ درصد مناطق کشور زیر ۵ هزار دانش‌آموز دارند
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ۴۰ درصد مناطق کشور زیر ۵ هزار دانش‌آموز دارند.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم؛ علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی استان‌های قطب 5 کشور که با حضور مدیران کل استان‌های خراسان رضوی، شمالی، سمنان، مازندران و گلستان برگزار شد، روند تصمیم‌گیری از طریق اتاق‌های فکر را از اصول مهم در احترام به خرد جمعی و مسیری موفق برای اخذ تصمیمات کشور برشمرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود برای تصمیم‌گیری، مدیران کل در گردهمایی قطب‌ها به سمت و سوی تحلیل و شناسایی علت‌ها بروند.


معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش افزود: در برون رفت از مشکلات و تبیین آینده‌ای روشن برای آموزش و پرورش، ضروری است راهکارهای جدیدی اتخاذ شود؛ ادامه مسیر کنونی چاره کار نیست.

وی با بیان اینکه «آیا مشکل آموزش و پرورش «بودجه» است یا عوامل موثر بر مصرف بودجه و یا ترکیبی از هر دو مورد؟»، ادامه داد: ضمن افزایش بهره‌وری در آموزش و پرورش، ضروری است متغیر‌های وابسته به بودجه شناسایی و کنترل شود.
الهیار ترکمن از مناطقی در کشور سخن گفت که زیر 5 هزار دانش‌آموز دارند و حدود 40 درصد مناطق کشور را در بر می‌گیرند و یادآورشد: حذف تفاوت کاذب بین توزیع نیروی انسانی و افزایش بهره‌وری در استفاده بهینه از توان انسانی ضرورت دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: استان‌ها باید یک سیاست مشخص و قاطع را در این زمینه به‌کار بگیرند.

وی در تشریح تحقیقات به عمل آمده از آموزش و پرورش کشورهای موفق دنیا، استفاده از مشوق‌های مناسب برای نیروی انسانی را یکی از راهکار‌های مناسب در توزیع نیروی انسانی برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش حرکت به سمت و سوی فناوری‌های نوین در آموزش را از نکات قابل توجه در تعلیم و تربیت ذکر کرد.

الهیار ترکمن به تلاش‌های معاونت توسعه و مدیریت پیرامون افزایش بودجه از سهم عمومی دولت اشاره کرد و افزود: در صورتی افزایش سهم بوجه آموزش و پرورش راهگشای برون رفت از مشکلات خواهد شد که با جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و بازگشت موفق آن به مجموعه، همراه باشد.