۳میلیون بیکار مطلق!!!
۳میلیون بیکار مطلق!!!
رئیس مرکز آمار ایران با بیان این که بیش از ۳ میلیون بیکار مطلق داریم گفت: از تابستان سال قبل تا پایان تابستان امسال ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شد.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم؛ رئیس مرکز آمار در پاسخ به این سوال که معاون اول رئیس جمهور سه روز قبل در مراسم روز ملی استاندارد گفت در شش ماهه نخست امسال یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است، گفت: مرکز آمار ایران تنها مرجع آماری کشور است و آمارهای رسمی ما از اشتغال در کشور در بازه زمانی یکسال منتهی به تابستان امسال 795 هزار شغل است و جریان فعلی اقتصاد به گونه ای نیست که تا پایان سال 960 هزار شغل هدف گذاری شده ایجاد شود.

امید علی پارسا گفت: آماری که امروز از اشتغال ارائه شده فصل به فصل بوده است یعنی نسبت فصل بهار سال قبل تا بهار امسال بوده است. وقتی از بهار به بهار یا از تابستان به تابستان مقایسه می شود سه فصل مشترک است. از بهار سال قبل تا بهار امسال 700 هزار شغل ایجاد شده است.
­او افزود: بحث های اشتغال مثل روشن و خاموش کردن یک کلید نیست که یک شغل ایجاد شود. حتی مقایسه فصل به فصل و سال به سال نیز کافی نیست بلکه ما باید دولت قبل و دولت فعلی را مقایسه کنیم. در دولت یازدهم سالانه 490 هزار شغل ایجاد شده است. امسال با روندی که پیش رو­ داریم و 700 هزار شغل فصل اول و 795 هزار شغل فصل تابستان متوجه می شویم که تولید شغل همین 700 هزار شغل بوده است اما­ یک و نیم میلیون شغل آمار قابل قبولی نیست.
پارسا افزود: مرکز آمار فقط مرجع رسمی ارائه دهنده آمار اشتغال است. مهمترین ویژگی بازار کار فصلی است در پاییز و زمستان آمار اشتغال پایین می آید و در بهار و تابستان افزایش اشتغال داریم بنابراین هرگونه آمار اعلام شده را غیر از آمار مرکز آمار تایید نمی کنیم. این تابستان به تابستان سال قبل 795 هزار و بهار سال قبل تا بهار امسال 700 هزار شغل ایجاد شده است همچنین تا پایان سال نیز ظرفیت 960 هزار شغل هدف گذاری شده امکان پذیر نیست اگر اجرایی شود برنامه ششم عملی شده است.

شاهرودی: تناقض در آمار اعلام شده
سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مرکز آمار مرکز مرجعی است برای ارائه آمار اما بانک مرکزی و مراکز پژوهشی و غیره هرکدام آمار خاص خود را می دهند. آمار دو گونه است یکی برای اهل فن است یکی برای عموم مردم؛ آماری که برای عموم مردم است باید قابل فهم باشد.
او افزود: آماری که امروز اعلام شد برای بنده نیز تناقض داشت. مردم نیز اعلام یک میلیون و پانصد هزار شغل در شش ماهه نخست سال را آماری درست نمی دانند. این تناقض را ما باید در مصاحبه ها شفاف و روان بیان کنیم. ­

پارسا: اشکالات موازی کاری در تفسیر آمار وجود دارد
پارسا رئیس مرکز آمار ایران در ادامه گفت: چهار مورد از اشکالات موازی کاری در تفسیر آمار این است که وقتی مردم اعتماد به آمار نداشته باشند قضاوت بین المللی و کاهش مشارکت و کاهش اعتماد مردم را در پی خواهد داشت. این کار افزایش بار پاسخگویی را نیز به دنبال دارد.
­پارسا در ادامه گفت: وظیفه ما این است که آمار درست ارائه دهیم و وظیفه ایجاد شغل به عهده وزارت کار و رفاه امور اجتماعی است. در نگاه به روند بلند مدت کشور می بینیم که تا قبل انقلاب دو درصد افزایش شاغلین داشته ایم­ اما در سال گذشته سه درصد به تعداد شاغلین اضافه شده است برای 960 هزار شغل احتیاج به این داریم که تمام دستگاه ها افزایش شاغلین را به 4 درصد افزایش دهند، استان هایی داشته ایم که این رکود را زده اند.­
­
مصری: بانک اطلاعاتی افراد هنوز ایجاد نشده است
مصری نماینده مجلس در گفتگوی تلفنی درباره تناقض آمار ارائه­ شده در کشور درباره تعداد شغل گفت: مبنای آمارها چون آن آمار در مراکز­ دولتی و بین مردم تفاوت دارد این است که آمار را به صورت خوشه ای ارائه می کنیم. بانک اطلاعاتی افراد نیز هنوز ایجاد نشده است.
او افزود: وقتی به مراکز تامین اجتماعی مراجعه می کنیم مشخص است بیمه پرداز یا به صورت خویش فرما یا کارفرما به عنوان شاغلین شناخته می شوند که تفاوت ها در این موضوع زیاد است. وقتی مسئولین مختلف آمارهای مختلف ارائه می کنند بر اساس آمارهایی که از دستگاه ها به دست شان می رسد آن را مبنا قرار می دهیم. در مرکز آمار به صورت خوشه ای و فصلی آمار شاغلین ارائه می شود و بر اساس بانک اطلاعاتی نیست.
­او افزود: اگر فقط 20 میلیارد دلار کالای قاچاق که عمدتا کفش و پوشاک است اگر در کشور تولید شود در سال می توان یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرد.

شاهرودی: در فرایند اقتصاد مولفه های تاثیر گذاری داریم
­شاهرودی در ادامه در تایید سخنان آقای مصری معاون وزیر کار گفت: در فرایند اقتصاد مولفه های تاثیر گذاری داریم. در یک شغلی با ده میلیون تومان می توان شغل ایجاد کرد در یک جا با دو میلیاد می توان شغل ایجاد کرد. در صنایع کوچک و پایین دستی توفیقی نداشته ایم اگر همین رقم را نیز بپذیریم وزیر کار رقم 700 هزار را تائید می کنند.

پارسا: آمار ما بر اساس بانک اطلاعاتی وجود ندارد بلکه بر اساس نمونه گیری است
پارسا در ادامه گفت: باید ببینیم دنیا میزان اشتغال را چگونه تعریف می کند؟ طراحی این کار در دولت هشتم انجام شد و اولین بار در دولت نهم با فاصله بیست سال از دنیا به انجام این کار دست زده ایم. بانک اطلاعات آرزوی دست نیافتنی است. باید پرسید چه تعداد از نیرو چه حجمی از کار و چه حجمی از تولید را انجام میدهند؟ که این ها سه متغیر کلان کشور هستند. در همه دنیا امکان سرشماری برای این کار وجود ندارد بنابراین تنها گزینه ایجاد نمونه گیری است. حتی در کشورهایی که بر اساس آمار ثبتی مبنا محاسبه می شود امکان بانک اطلاعاتی وجود ندارد.­
­
مصری: نمی توان براساس نمونه گیری گفت مبنای آماری ما درست است
مصری در ادامه گفت: آقای پارسا گفتند آمار ما بر اساس بانک اطلاعاتی وجود ندارد بلکه بر اساس نمونه گیری است. نمی توان براساس نمونه گیری در ساعت های مختلف گفت مبنای آماری ما درست است. اینکه بگوییم دیگر کشورها بانک اطلاعاتی ندارند درست نیست. در کشورهای دیگر آمار بر اساس بانک اطلاعات ارائه می شود و جزئیات ارائه می شود بنابراین بانک اطلاعات شاغلین را می توان ایجاد کرد.
برای نمونه باید بگویم در بانک اطلاعات ایرانیان تمام مشخصات هشتاد میلیون ایرانی هست و برای یارانه نیز از همین بانک اطلاعات ایرانیان استفاده شده است و اداره آمار نیز به ما در این زمینه کمک کرده اند. در بانک اطلاعاتی ایرانیان می توان لینک کرد و همه افرادی که بیمه می پردازند با این بانک اطلاعاتی لینک هستند بنابراین به یک مدیریت نیاز داریم چون در کشور ما ارائه اطلاعات به صورت جزیره ای است.

شاهرودی: باید با دستگاه هایی که آمار اشتباه می دهند برخورد کرد
شاهرودی نیز گفت: اگر رشد در اقتصاد بر اساس تولید، فروش نفت یا غیره باشد، آمار ما متغیر است. اگر سهم نفت را کنار بگذاریم به ازای یک درصد رشد اقتصادی می توان 500 هزار شغل ایجاد کرد.
­او افزود: آمار در جامعه داریم اما تمرکز نداریم بنابراین باید با دستگاه هایی که آمار اشتباه می دهند برخورد کرد. آمار باید آرامش روانی در جامعه ایجاد کند. مرکز آمار مسئول است که آمار دستگاه ها را بگیرد و تحلیل­ درست کند.
شاهرودی در پایان گفت: هم مبانی درست نیست هم روش های آمارگیری در جامعه درست نیست.

پارسا: ما بیش از 3 میلیون بیکار مطلق داریم
پارسا در ادامه گفت: در همه دنیا روی یک درصد جامعه آمارها بر اساس علمی محاسبه می شود. فرد یا مطلق بیکار است یا بیش از 44 درصد قانون کار کار می کند یا اینکه یک تا 44 ساعت در هفته کار می کند. یک ساعت آمار ناقص است.
ما بیش از 3 میلیون بیکار مطلق داریم. یک تا دو درصد داریم که دو روز در هفته کار می­ کنند. برای حجم کار، کوچکترین واحد کاری مقیاس است. مجموع ساعت کار جمع­ می شود و به تعداد افراد تقسیم می شود و مشخص می شود همه شاغلین همان 44 ساعت در هفته کار می کنند. طرح اشتغال و کار ربطی به معیشت ندارد. معیشت و رفاه بحث دیگری است ما می خواهیم بگوییم مردم چقدر کار می کنند.