وزارت کار به وعده خود عمل نکرد
وزارت کار به وعده خود عمل نکرد
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه راه اندازی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" ضمانت اجرایی ندارد گفت:هدف از راه اندازی این سامانه حذف قراردادهای سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم؛ عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه راه اندازی سامانه " ثبت قرارداد‌های کار و ثبت دادخواست" ضمانت اجرایی ندارد گفت:هدف از راه اندازی این سامانه حذف قرارداد‌های سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.


علی خدایی افزود: سامانه " ثبت قرارداد‌های کار و ثبت دادخواست" به صورت پایلوت در چند شهر اجرا شد تا اشکالات آن برطرف شود. اما حجم انتظاری که از این سامانه می‌رفت فراتر از موضوع ثبت قرارداد‌ها بود. به همین دلیل پیوند‌های مختلفی که باید با سامانه بسته می‌شد تا حدی زمان بر شد و هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. البته تأخیر دولت بر اساس وعده‌هایی که برای راه اندازی سامانه داده شد بود جای سوال دارد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که قرار بود معضل جامعه کارگری را حل کند بحث ثبت قرارداد‌ها بود که موضوع ثبت قرار داد را عاملی برای جلوگیری و ثبت قرارداد‌های سفید امضا می‌دانیم. یکی از ظرفیت‌های مغفول ماده ۱۰ قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند تا قرارداد کار را در ۴ نسخه تنظیم و یک نسخه را به اداره کار تحویل دهد، همان جایی است که در قانون برای جلوگیری از انعقاد قرار داد سفید امضا پیش بینی شده بود که متأسفانه اجرایی نشده است. طی صحبتی که با دولت داشتیم طی این سامانه قرار بود که این مشکل برطرف شود.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه قرارداد‌های سفید امضا یکی از موضوعات ضروری و حاد جامعه کارگری است گفت:ما هم انتظار داریم هر چه سریع‌تر این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد. هنوز ضمانت کافی برای ثبت این قرارداد‌ها دیده نشده است. در مذاکرات با دولت این معضل را مطرح کردیم. یعنی سوال داریم که اگر کارفرمایی این قرارداد را ثبت نکرد چه اتفاقی می‌افتد؟ اما تا کنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده ایم. تا زمانی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد راه اندازی سامانه هم دردی از مشکلات ما را دوا نمی‌کند.

خدایی گفت: هدف از راه اندازی سامانه " ثبت قرارداد‌های کار و ثبت دادخواست" حذف قرارداد‌های سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.

اوایل مهرماه بود که اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قرارداد‌های کار خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قرارداد‌های موقت و دائم ارائه شود.

با گذشت بیش از یک ماه از اظهارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، اما هنوز خبری از رونمایی سامانه " ثبت قرارداد‌های کار و ثبت دادخواست" نیست.