طرح‌آرامش‌بهاری‌و‌سوگواری‌یاس‌نبوی همراه‌با محفل‌انس‌با قرآن
طرح‌آرامش‌بهاری‌و‌سوگواری‌یاس‌نبوی همراه‌با محفل‌انس‌با قرآن

طرح آرامش بهاری و سوگواری یاس همراه با محفل انس با قرآن

پنج شنیه 92/12/29 از ساعت 18 تا 21 همراه با دعای تحویل سال و پذیرایی

نشانی:بهارستان خیابان شهید مصطفی خمینی پایین تر از چهاراه سرچشمه مقابل پمپ بنزین، آستان مقدس امامزاده هفت دختران

روابط عمومی هزاره سوم لطفا اطلاع رسانی کنید