افتتاح  شبکه خبری هزاره سوم
همزمان با هفته وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص)
افتتاح شبکه خبری هزاره سوم
همزمان با هفته وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص) شبکه خبری هزاره سوم فعالیت رسمی خود را آغاز نمود

به گزارش هزاره سوم ، همزمان با هفته وحدت و میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص) شبکه خبری هزاره سوم فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.