علت تاخیر در صدور کارت ملی هوشمند
علت تاخیر در صدور کارت ملی هوشمند
سخنگوی سازمان ثبت احوال علت اصلی تاخیر در صدور کارت‌های ملی هوشمند را تامین نشدن به موقع بدنه کارت اعلام کرد.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم،  ابوترابی در گفتگو با بخش پیگیری شبکه خبر گفت: متولی جمع آوری اطلاعات افراد و ثبت ان سازمان ثبت احوال است، اما متولی تامین بدنه کارت بر اساس قانون چاپخانه دولتی است و اطلاع دارید که مواد اولیه بدنه کارت هم وارداتی است.

او گفت: تاکنون ۵۱ میلیون ۷۶۰ هزار کارت صادر کرده ایم.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان این که ۱۰ میلیون نفر در نوبت تحویل کارت هستند گفت: ۶۲ میلیون و ۲۶۴ هزار نفر تکمیل ثبت نام کرده اند و ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر برای ثبت نام کارت ملی هوشمند مراجعه نکرده اند.