مصوبات اولین جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ فرجام خواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است/ اعتراض دادستان در مورد آراء برائت از منظر جنبه خصوصی
مصوبات اولین جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ فرجام خواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است/ اعتراض دادستان در مورد آراء برائت از منظر جنبه خصوصی
اولین جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید پیرامون دو پرونده با موضوع فرجامخواهی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت و تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت بحث و بررسی صورت گرفت.

به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، اولین جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید، امروز سه‌شنبه شانزدهم فروردین ماه به صورت حضوری و از طریق ویدئو کنفرانس با حضور قضات محترم شعب قم دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه پیرامون دو پرونده با موضوع فرجام‌خواهی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت و تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت که جنبه خصوصی دارد، بحث و بررسی صورت گرفت.

* رأی اکثریت قضات دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش فرجام خواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی

نخستین پرونده با موضوع ایجاد وحدت رویه در خصوص اختلاف نظر بین شعبه سوم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در مواردی که محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی اقدام به فرجام‌خواهی می‌کند، مطرح شد و قضات دیوان عالی کشوربا اکثریت آراء  فرجامخواهی را با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی حتی قبل از انقضای مهلت تجدید نظرخواهی قابل پذیرش دانستند.

*رای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتراض دادستان در مورد آراء برائت

در دومین پرونده جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت که جنبه خصوصی دارد، مطرح شد و نظر شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان در مورد مذکور است، مورد تایید قرار گرفت.
شایان ذکر است، آراء جلسه هیأت عمومی پس از انتشار در روزنامه رسمی، طبق قانون در محاکم دادگستری و دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.