میلاد با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن (ع) مبارک باد.
میلاد با سعادت کریم اهل بیت، حضرت امام حسن (ع) مبارک باد.
در نیمه‌ی ماه رمضان ماه برآمد سالار کریمان جهان از سفر آمد افطار کنید از رطبِ ذکرِ حسن جان چون بر علی و فاطمه زیبا پسر آمد امام حسن