شهادت امیرالمومنین(ع) بر تمام آزادی خواهان جهان تسلیت باد.
شهادت امیرالمومنین(ع) بر تمام آزادی خواهان جهان تسلیت باد.